Trzeci Najemny Oddział Piechoty Japońskiej

Magnificon 2016

Ostatni piątek maja był dla TNOPJ bardzo pracowity. Braliśmy po raz kolejny udział w konwencie Magnificon. Przy naszym stoisku, a raczej obozowisku, można było zapoznać się nie tylko z bronią japońską różnego rodzaju, ale także z przedmiotami codziennego użytku w szesnastowiecznej Japonii. Atrakcją była możliwość założenia zbroi samurajskiej oraz uczestnictwo w walce na treningowe miecze. Najemni prowadzili również prelekcje o zbroi i mieczu japońskim oraz warsztaty z plecenia waraji i warsztaty z origami.

W sobotę wieczór nastąpiła kumulacja atrakcji kiedy to nasi samurajowie prezentowali tamesigiri, tameshiwari, pokaz iaido, samoobrony oraz najbardziej widowiskowy pokaz walki zbrojnej.

 

The last weekend of May was very busy for us. Once again our TNOPJ team was part of Magnificon event. In our stand (or maybe, better to say camp) our guest had ocassion to take a better look not only for Japanese weapon but also everyday-use thing in sixteen century Japan. One of point was possibility to wear samurai armour or try youself in 'training-sword' fight. Our people lead lecture about Katana and armour and teach how to do waraji sandals and origami.

The culmination in our presents was tameshigiri, iaido and self-defence show. Of course our last point was samurai battle show that everyone always enjoy the best.

 

Galeria/gallery