Trzeci Najemny Oddział Piechoty Japońskiej

Dzień z Kulturą Japońską na Wydziale Humanistycznym

Prawie dwa tygodnie temu wybraliśmy się do Krakowa na Dni Kultury Japońskiej, które zostały zorganizowane przy współpracy z Kulturoznawczym Kołem Naukowym z Wydziału Humanistycznego AGH. Program imprezy był bogaty w wykłady dotyczące współczesnej jak i dawnej Japonii, a na warsztatach można było nauczyć się kaligrafii, składania origami oraz gry w shogi. Zainteresowanie było na tyle duże, że zastanawiamy się nad kolejną - większą edycją w następnym roku.

Serdecznie pozdrawiamy AGH!

 

Nearly two weeks ago we went to Cracov to attend The Japanese Culture Days which organized tith cooperation with Faculty of Humanities from AGH University of Science and Technology. Program of the show was rich in lectures concering both present and ancient Japan. At the workshop you have the opportunity to lear caligraphy, origami or shogi gameplay. Interest in the event was so great that we are considering holding another one - bigger edition next year.

Best regards, AGH!

 

Galeria/gallery