Trzeci Najemny Oddział Piechoty Japońskiej

Charytatywny Marsz - Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości - Kraków 21.11.2015

21 listopada nieco okrojona ekipa Trzeciego Najemnego z Prefektury Krakowskiej wspomogła swoją obecnością charytatywny Marsz na otwarcie XV edycji Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. Marsz ruszył o godz. 11.00 spod Bramy Floriańskiej w kierunku Rynku Głównego. Mimo deszczu wiele osób wędrowało za flagami Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości oraz za orkiestrą wokół Rynku. Pojawili się także sportowcy i artyści. Punkt kulminacyjny Marsz osiągnął pod pomnikiem Adama Mickiewicza, gdzie przypomniano idee działalności charytatywnej. Za swój udział w Marszu otrzymaliśmy podziękowanie od pani Ilony:
"Widziałam kilka osób z Trzeciego Najemnego (...) jesteście niesamowici (nie wspomnę o tym, że przyjście w plecionych butach w taką pogodę, żeby strój był pełny, wzbudziło mój ogromny szacunek :D). Bardzo, bardzo dziękuję za Waszą obecność na Marszu :) !”


On 21st November a bit retrenched Third Mercenary Squad from the Kraków prefecture helped the charity march with their presence at the opening of XV edition of the Noble Packet and Academy of the Future. The march started at. 11.00 from the Florian's Gate and went in direction of the Old Market Square. Despite the rain, many people were following flags of the Noble Packet, the Academy of Future and the orchestra around the Market Square. Several athletes and artist were also present there. The march reached a climax at the monument of Adam Mickiewicz, where organizers reminded us the ideas of charitable activities. For our presence at the march we received thanks from Mrs Ilona:
“I saw a few people from the Third Mercenary Squad (...) you're amazing (not to mention the fact that you came in woven shoes in this weather so your outfits were complete, aroused my great respect: D). Many, many thanks for your presence on the march :) !"

Zdjęcia